• วีดีโอของกาชาติสากลเรียกร้องการบรรเทาทุกข์ชาวกัมพูชาระหว่างสงครามกลางเมือง ปี 2522 เปิดสภาพความว่างเปล่าของกัมพูชา เมื่อฮุน เซน พาเวียดนามล้มพล พต มีการเกณพ์คนไปทำนาในชนบทแต้เกิ

  http://www.facebook.com/board.php?status=256&uid=189767067708039#!/video/video.php?v=171944599513714
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • นายกกับปัญหาเขาพระวิหาร
  http://www.youtube.com/watch?v=jipczagPUSs
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • กรณีไทยเขมร/อ.ศรีศักร (4 tracks) by tungtais - MixPod.com
  http://www.mixpod.com/playlist/78327442
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • สถานการณ์พระวิหาร บายอนทีวี ๒ กุมพาพันธ์ ๕๔
  www.facebook.com/board.php?status=256&uid=189767067708039#!/video/video.php?v=178153502226157
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • สารคดีเขมรพระวิหารกับสีหนุ (ปีนบันไดหักหลังคำตัดสินศาลโลก
  http://www.facebook.com/video/video.php?v=177450248963149&oid=119688648080774&comments
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์


 • หลักฐานโบราณชี้เส้นเขตแดนไทย531230

  ttp://www.youtube.com/watch?v=GxmXMkmCwnA&feature=player_embedded
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • หนังสือ บันทึกการโต้ตอบ facebook ภาคประชาชน เรื่อง MOU43 ศิริโชค

  ..www.praviharn.net/images/stories/PRAVIHARN2010UNESCO34/ SirichokModelBookS.pdf
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • หลักฐานฟ้องนายกฯไทยสนับสนุนกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
  http://www.youtube.com/watch?v=vxP2uiumEnw&feature=player_embedded
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • "ฮุนเซน" VS "สม รังสี"

  http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=7983.0
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • นายก อธิบาย MOU 43 จากฉบับจริง
  http://www.democrat.or.th/upload/downloads/documents/MOU43-explanation.pdf
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • สื่อนอกแฉภาพทหารเขมรใช้เขาพระวิหารเป็นที่กำบัง
  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tnnthailand.com%2Fvideo%2Fdetails.php%3FID%3D81504&h=d3845
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • รวมลิงค์วิดีโอ อธิบายหลักหมุดเขตแดนไทย-เขมร โดย อ. วีรพันธ์
  .

  ตอนที่1 http://www.youtube.com/watch?v=FswFAzWLG_c&feature=related


  ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=VgbXB4N8VBM&feature=related


  ตอนที่ 3 https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4KprTG4yBQk%26feature%3Drelated&h=59869


  ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=pT9M17arUQg&feature=related
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • รวมลิงค์วิดีโอ อธิบายหลักหมุดเขตแดนไทย-เขมร โดย อ. วีรพันธ์
  .

  ตอนที่1 http://www.youtube.com/watch?v=FswFAzWLG_c&feature=related


  ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=VgbXB4N8VBM&feature=related


  ตอนที่ 3 https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4KprTG4yBQk%26feature%3Drelated&h=59869


  ตอนที่ 4 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpT9M17arUQg%26feature%3Drelated&h=d3845
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • คลิปเสียงอภิปราย “ข้อเท็จจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๔.๖ ตร.กม.” – ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล
  http://www.15thmove.net/media/clip-truth-viharn-territory/
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • คลิปอาจารย์ปานเทพอ่านเอกสารท่านจำลอง
  http://hereisthai.blogspot.com/2011/03/7.html
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • เสวนากับ พลเรือเอกชัย และ อาจารย์สมปอง สุจริตกุล ( เทปเก่า )
  http://hereisthai.blogspot.com/2011/04/blog-post_01.html
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • woody เกิดมาคุย (5 tracks) by nueakan - MixPod.com
  http://www.mixpod.com/playlist/79643255
  คลิปวีดีโอ ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์) ทรงพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • ความจริงที่คนไทยไม่อยากรู้! ชมคลิปจากผู้ร่วมพิสูจน์การสูญ
  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.manager.co.th%2FPolitics%2FViewNews.aspx%3FNewsID%3D9520000105256&h=d3845
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • "ม.ล.วรรณวิภา" แฉ!รบ. มัวทะเลาะเรื่อง"วิเฮียร์-วิหาร" แท้จริงหมกเม็ด เสียพื้นที่ 4.6 ตร.กม.
  http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000094135
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • เอกสาร COUNTRY FOR SALE แฉทุจริตในกัมพูชา(ตระกูลของนายกฮุนเซน) จาก Global witness
  http://www.globalwitness.org/library/country-sale
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์

 • Joint Communique ระหว่าง ทักษิณ กับ ฮุนเซน 18 มิ.ย. 2544
  http://hereisthai.blogspot.com/2011/04/joint-communique-18-2544.html
  ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ·
  · รายงานผู้ดูแลระบบ · ลบโพสต์