คลิปอาจารย์ปานเทพอ่านเอกสารท่านจำลอง ซึ่งเป็น เอกสารลงนามจากท่านจำลอง เพื่อชี้แจงยับยั้งสมาชิกรัฐสภาลงนามความเห็นชอบ ผ่านร่างข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชา 7 ข้อหลัก ที่จะทำให้เกิดปัญหาหากผ่านมติสภา

คลิปอาจารย์ปานเทพอ่านเอกสารท่านจำลอง  ซึ่งเป็น เอกสารลงนามจากท่านจำลอง เพื่อชี้แจงยับยั้งสมาชิกรัฐสภาลงนามความเห็นชอบ ผ่านร่างข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชา 7 ข้อหลัก ที่จะทำให้เกิดปัญหาหากผ่านมติสภา