รวมลิงค์แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ข้อมูลปฐมภูมิ)

รวมลิงค์แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ข้อมูลปฐมภูมิ)โดย Rattawoot Pratoomraj ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2010 เวลา 19:11 น.
๑ คำพิพากษาศาลโลก+ความเห็นแย้งคดีปราสาทพระวิหาร แปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ

Download : http://elib.coj.go.th/Article/data/d9_8_2.pdf๒ คำตัดสินของศาลโลก กรณีปราสาทพระวิหารปี พ.ศ. 2505 เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส

http://bit.ly/8ZfTLa๓ สรุปคำพิพากษาศาลโลก (ภาษาอังกฤษจากเว็บ International Court of Justice)

Summary of the Summary of the Judgment of 15 June 1962

CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(MERITS) http://bit.ly/bsTokD๔ อนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ๑๙๐๔ และ สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ๑๙๐๗ (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) พร้อมแผนที่

download ที่ http://www.mfa.go.th/190/infor_data/attach1.pdf

source : http://www.oknation.net/blog/monchai83/2010/08/03/entry-2

หมายเหตุ

เอกสาร ค.ศ. 1904 เป็นเพียง "อนุสัญญา..." ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบทในสนธิสัญญา (ตัวแม่) ค.ศ. 1893 อีกทีนึง โดย อ.เทพมนตรีฯ บอกว่า ในปี ค.ศ. 1904 นี้ ไม่มีการทำเป็นแผนที่ ส่วนเอกสาร ค.ศ. 1907 เป็น "สนธิสัญญา..." 1 ฉบับ กับ "พิธีสารว่าด้วยการปักปันฯ"ที่แนบท้ายตัวสนธิสัญญา (ในปีเดียวกัน) อีก 1 ฉบับ และ ในการปักปันหลักเขตแดนที่ 1- 73 นั้น ได้ทำเป็นเอกสารบันทึกวาจาพร้อมแผนผังหลักเขตแดน มาตราส่วน 1:20,000 (หลายฉบับ)โดยแผนผังแต่ละฉบับครอบคลุมพื้นที่ที่ปักปันประมาณ 2-3 หลักเขตแดน ส่วนแผนที่เก๊ 1:200,000 นั้น เพิ่งพิมพ์ขึ้นใหม่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1908๕ เว็บที่มีข้อมูลประเด็นปราสาทพระวิหาร มรดกโลก และการเมือง ที่เกี่ยวข้อง (อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม)

http://www.praviharn.net/

Facebook Protect PRAVIHARN Organization http://bit.ly/dlPcy0๖ ข้อเท็จจริงจาก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ต่อกรณีเขาพระวิหาร - วิกิซอร์ซ

http://bit.ly/blyTux

ข้อเท็จจริงจาก พันเอก (พิเศษ) พูนพล อาสนะจินดา ต่อกรณีเขาพระวิหาร - วิกิซอร์ซ

http://bit.ly/9ukSp6๗ ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก (เว็บของกระทรวงวัฒนธรรม มีข้อมูล อนุสัญญามรดกโลก)

http://www.thaiwhic.go.th/convention.aspx๘ สถาบันเอเชียศึกษา ข้อมูลการสัมมนา เขาพระวิหารกับอนาคตความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

หน้า: 4/6 พันเอก นพดล โชติศิริ (กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด):

http://bit.ly/ccjKb9๙ แผนที่ระวางดงรัก (Dangrek) มาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐๐๐๐ ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในปี ๑๙๐๘

- ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมไทย-ฝรั่งเศส(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา ๑๙๐๔ และ ๑๙๐๗ ในทางนิตินัย)

- ไม่ได้รับการรับรองจากศาลโลกในการใช้กำหนดเขตแดน (แต่ถูกกัมพูชานำไปอ้างเท็จในเวทีระหว่างประเทศ)

- เขียนขึ้นไม่ตรงกับภูมิประเทศจริง (ไม่ตรงกับเส้นสันปันน้ำ ตามคำบรรยายของศาลโลก ปี พ.ศ.๒๕๐๕)

Facebook | รูปภาพจาก Protect PRAVIHARN Organization http://bit.ly/b5Itps๑๐ สนธิสัญญาแวร์ซายส์ ค.ศ.1919 เป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่ไทยใช้ มาตรา ๒๙ อ้างอิงว่าตัวบทในสนธิสัญญาสำคัญเหนือแผนที่

ARTICLE 29.

The boundaries as described above are drawn in red on a one-in-a-million map which is annexed to the present Treaty (Map No. 1). [See Introduction.] In the case of any discrepancies between the text of the Treaty and this map or any other map which may be annexed, the text will be final.

http://bit.ly/aaNfQp