พรรคประชาธิปัตย์ จุด จุด จุด ถ้า จุด จุด จุด โดย ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ คลิ๊กที่รูปแรก ((อ่านจบแล้วคลิ๊กไปที่รูปเรื่อยๆครับ))